Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  24.01.2014р. зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»; код за ЄДРПОУ 33770879; місцезнаходження 49094,                           м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, міжміський код, телефон та факс: (056) 3739793; електронна поштова адреса: rebus_ukraine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: rebus_ukraine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:

            Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна» (далі – Товариство) повідомляє, що 20.01.2014р. від центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» було отримано реєстр власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Менеджмент Технолоджіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30, ЄДРПОУ 32987822) складав 572 274 (п’ятсот сімдесят дві тисячі двісті сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становив 95,3790%  голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» складає  306 700 (триста шість тисяч сімсот) штук простих іменних акцій, що становить  51,1167% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний Брокер» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30, ЄДРПОУ 34560611) складав 13 726 (тринадцять тисяч сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій, що становило 2,2877% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір пакета акцій ТОВ «Центральний Брокер» складає  290 300 (двісті дев’яносто тисяч триста) штук простих іменних акцій, що становить  48,3833% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Директор ПАТ «Ребус Україна»                                                               Кононова К.Ю.

ProEmitent.INFO